OP Koti Keski-Suomi/valkoinenkirja.com
Suoramarkkinointirekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §: mukainen rekisteriseloste Laatimispäivämäärä: 30.4.2020

1. Rekisterin nimi

OP Koti Keski-Suomi/valkoinenkirja.com suoramarkkinointirekisteri

2. Rekisterin pitäjä

OP Koti Keski-Suomi
Asemakatu 7
40100 Jyväskylä
P. 010 2565975
janne.sarkka@op.fi
Y-tunnus 0636041-0

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Janne Särkkä janne.sarkka@op.fi

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• etunimi
• sukunimi
• Edustettava organisaatio / yrityksen nimi
• sähköpostiosoite
• suostumus OP Koti Keski-Suomi -suoramarkkinoinnin lähettämiseen

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään OP Koti Keski-Suomi/valkoinenkirja.com markkinointiin, OP Koti Keski-Suomi/valkoinenkirja.com toimintaan liittyviin kyselyihin sekä näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja OP Koti Keski-Suomi/valkoinenkirja.com:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolainmukaisesti. Henkilötietoja käsitellään OP Koti Keski-Suomi/valkoinenkirja.com:n omiin markkinointiviestinnällisiin tarkoituksiin.

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä kohdistetun uutiskirjepalvelun voimassaoloajan. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä OP Koti Keski-Suomi/valkoinenkirja.com asiakasrekisteri. Asiakas pääsee itse täydentämään ja päivittämään tietojaan uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

8. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.

 

OP Koti Keski-Suomi/valkoinenkirja.com
Yhteydenottorekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §: mukainen rekisteriseloste Laatimispäivämäärä: 28.9.2020

1. Rekisterin nimi

OP Koti Keski-Suomi/valkoinenkirja.com yhteydenottorekisteri

2. Rekisterin pitäjä

OP Koti Keski-Suomi
Asemakatu 7
40100 Jyväskylä
P. 010 2565975
janne.sarkka@op.fi
Y-tunnus 0636041-0

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Janne Särkkä janne.sarkka@op.fi

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• nimi
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• mahdolliset liitetiedostot, kuten CV tai portfolio
• suostumus OP Koti Keski-Suomi -suoramarkkinoinnin lähettämiseen

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään OP Koti Keski-Suomi/valkoinenkirja.com:n asiakas- tai työnhakijayhteydenpitoon. Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja OP Koti Keski-Suomi/valkoinenkirja.com:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolainmukaisesti.

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen tai rekrytointiprosessin ajan. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot.

8. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.

Start typing and press Enter to search